Envie de participer ?
11/02/18
2X 2X18 METRES
Christophe Bienaime : 461
Enzo Valibus : 240
Frederick Turbie : 521
Ghislain Lacourte : 493
Nathan Jeanne Rose : 509
Richard Va Toua : 362
Thierry Cailleux : 393
28/01/18
2 X18 METRES DU 28/01/2018
Aurelien Berno : 447
Christophe Bienaime : 484
Enzo Turpin : 288
Florence Correia Lima Alcantara De Pinho : 447
Ghislain Lacourte : 497
Nathan Jeanne Rose : 485
Richard Va Toua : 378
Thierry Cailleux : 377
27/01/18
2X18 METRES
Aurelien Berno : 364
Christophe Bienaime : 466
Enzo Valibus : 293
Florence Correia Lima Alcantara De Pinho : 443
Ghislain Lacourte : 501
Nathan Jeanne Rose : 493
Thierry Cailleux : 415
Yohan Charron : 326
21/10/17
2x18 METRES du 21/10/2017
Christophe Bienaime : 436
Enzo Turpin : 283
Enzo Valibus : 425
Nathan Jeanne Rose : 516
Thierry Cailleux : 385
01/10/17
2x18 METRES
Enzo Valibus : 354
Frederick Turbie : 429
Ghislain Lacourte : 501
Nathan Jeanne Rose : 485
Thierry Cailleux : 346
17/09/17
TIR FEDERAL
Christophe Bienaime : 446
Ghislain Lacourte : 611
Nathan Jeanne Rose : 521
Remy Torregrosa : 448
04/06/17
FITA du 05 juin 2017
Christophe Bienaime : 451
Ghislain Lacourte : 510
Nathan Jeanne Rose : 467
Rudy Marcloren : 281
28/05/17
TIR FEDERAL du 28 mai 2017
Enzo Valibus : 305
Ghislain Lacourte : 606
Nathan Jeanne Rose : 558
21/05/17
FITA
Christophe Bienaime : 536
Enzo Valibus : abandon
Ghislain Lacourte : 518
Nathan Jeanne Rose : 434
Yohan Charron : abandon
07/05/17
TIR CAMPAGNE
Christophe Bienaime : 292
Enzo Valibus : 201
Frederick Grain : 183
Ghislain Lacourte : 289
Nathan Jeanne Rose : 238
19/03/17
Tir campagne du 19 mars 2017
Christophe Bienaime : 234
Enzo Valibus : 222
Ghislain Lacourte : 279
Nathan Jeanne Rose : 277
19/02/17
2x18 mètres du 19 février 2017
Enzo Valibus : 430
Frederick Turbie : 509
Ghislain Lacourte : 518
Nathan Jeanne Rose : 459
Nathan Torregrosa : 232
Remy Torregrosa : 372
Rudy Marcloren : 398
05/02/17
2x 18 mètres du 05/02/2017
Christophe Bienaime : 463
Enzo Valibus : 448
Ghislain Lacourte : 521
Nathan Jeanne Rose : 525
Remy Torregrosa : 373
Rudy Marcloren : 437
Yohan Charron : 490
04/02/17
(2x18 mètres) du 4 février 2017
Christophe Bienaime : 444
Enzo Valibus : 439
Frederick Turbie : 508
Ghislain Lacourte : 541
Nathan Jeanne Rose : 518
Rudy Marcloren : 433
22/01/17
meilleurs scores 2x(2x18 mètres) du 21 et 22 janvier 2017
Christophe Bienaime : 474
Enzo Valibus : 461
Frederick Turbie : 382
Ghislain Lacourte : 527
Nathan Jeanne Rose : 494
Remy Torregrosa : 381
Rudy Marcloren : 373
08/01/17
2x18 mètres du 08/01/2017
Antony Priem : 240
Christophe Bienaime : 437
Corentin Priem : 185
Enzo Valibus : 454
Ghislain Lacourte : 520
Nathalie Priem : 323
Nathan Jeanne Rose : 448
Rudy Marcloren : 420
18/12/16
Resultats du 18 décembre 2016
Christophe Bienaime : 490
Enzo Valibus : 433
Ghislain Lacourte : 512
Nathan Jeanne Rose : 506
Rudy Marcloren : 368
Yohan Charron : 482
04/12/16
Resultat du 2x18 mètres du 4 decembre
Christophe Bienaime : 446
Enzo Valibus : 342
Ghislain Lacourte : 495
Nathan Jeanne Rose : 490
Remy Torregrosa : 246
Rudy Marcloren : 308
Yohan Charron : 484
20/11/16
2x18 mètres du 20 novembre 2016
Christophe Bienaime : 464
Enzo Valibus : 481
Ghislain Lacourte : 522
Rudy Marcloren : 380
06/11/16
2x18 mètres du 05 novembre 2016
Christophe Bienaime : 458
Enzo Valibus : 223
Ghislain Lacourte : 501
Nathan Jeanne Rose : 480
Remy Torregrosa : 289
Rudy Marcloren : 198
Yohan Charron : 460
23/10/16
2x18 mètres du 23 octobre 2016
Enzo Valibus : 323
Ghislain Lacourte : 508
Nathan Jeanne Rose : 493
Remy Torregrosa : 359
Rudy Marcloren : 113
Yohan Charron : 465
09/10/16
2x18 mètres du 09 octobre 2016
Enzo Valibus : 312
Ghislain Lacourte : 501
Nathan Jeanne Rose : 506
Rudy Marcloren : 198
Yohan Charron : 475
16/07/16
Fédéral du 16/07/2016
Ghislain Lacourte : 595
Joseph Said : 611
Nathan Jeanne Rose : 598
Yohan Charron : 566
02/07/16
Fédéral du 02/07/2016
Ghislain Lacourte : 609
Joseph Said : 624
Nathan Jeanne Rose : 619
25/06/16
FITA du 25 juin
Ghislain Lacourte : 505
Joseph Said : 561
Nathan Jeanne Rose : 509